Prof. Dr. Mete Alp

Üniversite
– Hacettepe Üniversitesi Çukurova Tıp Fakültesi
– Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
–  İntörnlük Hacettepe Üniversitesi  (Tıp Fakültesi Birincisi)

Tıpta Uzmanlık – Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi / 1978 -1984
Hacettepe Üniversitesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı  (Erişkin ve Pediyatrik KVC Eğitimi)

Tıpta Uzmanlık Tezi
Kardiyopulmoner Bypass’ın plazma Renin Aktivitesi (PRA) üzerine etkileri

Doçentlik – Kalp ve Damar Cerrahisi – 1989
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Profesörlük – 1994
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Dr Hızır Mete Alp’in Bulunduğu Görevler
Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Asistan Hacettepe Üniversitesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı (Erişkin ve Pediyatrik KVC Eğitimi) 1978-1984
Uzman Hacettepe Üniversitesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

1984-1985

1989-1994

Başasistan Ankara Numune Hastanesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi Göğüs Cerrahisi Kliniği (Keçiören/ANKARA)

 1986-1987

1987-1989

Klinik Şefi Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Başkanı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi DETAM Başkanı

Koşuyolu Kalp Hastanesi KVC Klinik Şefi

1994-2002

1998-2002

2000-2002

2002-Halen

Hastane Yöneticisi Başhekim

Prof. Dr. Mete Alp Özgeçmişi

Yayın Sayısı

Yönetilen Doktora Tezleri Sayısı: 38
Uzmanlık sonrası yapılan/asiste edilen açık kalp operasyonu sayısı. Yaklaşık 30.000

 1. SCI, SCI – Expanded: 131
 2. Yurtiçi Dergi Makale: 71
 3. Kitaplar: 5
 4. Uluslar arası yayınlardan aldığı sitasyon: 392

Bilimsel Üyelikler

 • Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD)
 • Türk Kardiyoloji Derneği (TKD)
 • Türk Göğüs Cerrahisi Derneği(TGCD)
 • European Society for Cardiovascular surgery (ESCVS)
 • Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği (UVCD)
 • International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery (ISMICS)
 • International College of Angiology (ICA)
 • Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı (TKSV)